Traduction légalisée et certifiée

Traduction assermentée, jurée

Kiezen voor Henalex is kiezen voor gegarandeerd betrouwbare, nauwkeurige en snelle vertalingen. Bij de vertaling van juridische documenten handhaven wij strikte kwaliteitsnormen. Deze vertalingen wijzen wij alleen toe aan ons team van juridische vertaalprofessionals. Onze vertalers en proeflezers hebben uitgebreide ervaring in de juridische sector of hebben een grondige juridische vertaalopleiding gevolgd. In onze database zitten meer dan 4.000 types documenten.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de documenten die we vertalen:

Alle documenten van de burgerlijke stand
Alle soorten wetteksten
Apostille
Vergunning
Geboortebewijs
Nationaliteitsbewijs
Verschillende soorten contracten
Diploma/attest
Rijbewijs
Medisch dossier
Notariële akte
Paspoort/identiteitskaart
Volmacht
Huwelijkscontract
Fiscaal attest

Wij werken met meer dan 150 Belgische advocaten en notarissen in heel het land en onze tolken en vertalers zijn geaccrediteerd bij de volgende rechtbanken en instanties:

 • Federale Overheidsdienst Justitie
 • Hof van Beroep Antwerpen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen
 • Hof van Beroep Brussel
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Charleroi
 • Hof van Beroep Gent
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Gent
 • Hof van Beroep Bergen (Mons)
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Bergen (Mons)
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Namen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Nijvel
Gratis offerte
Traduction légalisées et certifiées

Traduction assermentée, jurée

Kiezen voor Henalex is kiezen voor gegarandeerd betrouwbare, nauwkeurige en snelle vertalingen. Bij de vertaling van juridische documenten handhaven wij strikte kwaliteitsnormen. Deze vertalingen wijzen wij alleen toe aan ons team van juridische vertaalprofessionals. Onze vertalers en proeflezers hebben uitgebreide ervaring in de juridische sector of hebben een grondige juridische vertaalopleiding gevolgd. In onze database zitten meer dan 4.000 types documenten. Hieronder vindt u een kort overzicht van de documenten die we vertalen:

Alle documenten van de burgerlijke stand
Alle soorten wetteksten
Apostille
Vergunning
Geboortebewijs
Nationaliteitsbewijs
Verschillende soorten contracten
Diploma/attest
Rijbewijs
Medisch dossier
Notariële akte
Paspoort/identiteitskaart
Volmacht
Huwelijkscontract
Fiscaal attest

Wij werken met meer dan 150 Belgische advocaten en notarissen in heel het land en onze tolken en vertalers zijn geaccrediteerd bij de volgende rechtbanken en instanties:

 • Federale Overheidsdienst Justitie
 • Hof van Beroep Antwerpen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen
 • Hof van Beroep Brussel
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Charleroi
 • Hof van Beroep Gent
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Gent
 • Hof van Beroep Bergen (Mons)
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Bergen (Mons)
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Namen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Nijvel
Gratis offerte

Gratis offerte

Nous sommes à votre disposition pour tous vos projets linguistiques. Décrivez-nous votre projet et nous vous établirons un devis dans un délai de maximum 4 heures.

Recevoir un devis gratuit

HenaleX met à votre disposition son expertise dans de nombreux domaines

Technische, medische, financiële en juridische vertalingen. Voor vertalingen van collega’s bieden wij ook proefleesdiensten aan. Omdat we ons ervan bewust zijn dat tijd kostbaar is voor onze klanten, kunnen we zeer strikte deadlines halen.

Vous avez besoin d’une traduction jurée ou légalisée de documents officiels tels qu’un acte de naissance, certificat de mariage, certificat de célibat, diplôme, relevé de notes ou autre ? Nous nous en chargeons ! Certains documents destinés à être utilisés à l’étranger exigent une légalisation supplémentaire auprès du SPF Justice et du SPF Affaires étrangères. Nous pouvons nous en occuper pour vous.
Op zoek naar een gespecialiseerde vertaaldienst? Laat u door ons bijstaan. Bij ons kunt u terecht voor kwalitatief hoogstaande en nauwkeurige vertalingen, een basisvereiste voor de farmaceutische sector.
Wij beheersen het juridisch jargon tot in de kleinste details. Nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en snelheid zijn onze kernwaarden bij elke opdracht.
Door de globalisering is de uitwisseling van documenten, rapporten en balansen binnen hetzelfde bedrijf of tussen partners een gangbare praktijk geworden. Wij helpen u ervoor te zorgen dat deze communicatie vlot en zonder misverstanden verloopt.
Elke sport heeft zijn eigen terminologie, woordenschat, jargon en leenwoorden. Ons vertaalbureau heeft op dit gebied al een flinke reputatie opgebouwd. Elke sport heeft zijn eigen terminologie (…).
Bij commerciële vertalingen moet rekening worden gehouden met talrijke externe factoren, zoals de huisstijl van het bedrijf en de manier waarop de betrokken producten en merken op de lokale markt worden gepositioneerd. Als je als vertaler niet genoeg aandacht schenkt aan de context, kan je vertaling haar doel voorbijschieten.

Juridische, wetenschappelijke, medische en technische vertalingen, vertalingen van marketingteksten en teksten over sport, enz. Onze aanpak is altijd even gericht en deskundig. Opdrachten die buiten ons expertisegebied vallen, nemen wij niet aan, omdat we onze zorgvuldig opgebouwde reputatie niet willen schaden.

Laat uw website door ons vertalen. We passen alle SEO-regeltjes toe om ervoor te zorgen dat uw website bovenaan in de zoekresultaten belandt.

Une question pour une traduction ? Contactez-nous !