Gelegaliseerde en beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen

Kiezen voor Henalex is kiezen voor betrouwbare, nauwkeurige en snelle vertalingen. Bij de vertaling van juridische documenten handhaven wij strikte kwaliteitsnormen. Daarom verwijzen wij juridische vertalingen alleen toe aan ons team van juridische vertaalprofessionals. Onze vertalers en proeflezers hebben uitgebreide ervaring in de juridische sector of hebben een grondige juridische vertaalopleiding gevolgd. Onze database telt meer dan 4.000 types documenten.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de documenten die we vertalen:

Alle documenten van de burgerlijke stand
Alle soorten wetteksten
Apostilles
Vergunningen
Geboortebewijzen
Nationaliteitsbewijzen
Verschillende soorten contracten
Diploma’s/attesten
Rijbewijzen
Medisch dossiers
Notariële akte
Paspoorten/identiteitskaarten
Volmachten
Huwelijkscontracten
Fiscale attesten

Wij werken met meer dan 150 Belgische advocaten en notarissen in heel het land en onze tolken en vertalers zijn geaccrediteerd bij de volgende rechtbanken en instanties:

 • Federale Overheidsdienst Justitie
 • Hof van Beroep Antwerpen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen
 • Hof van Beroep Brussel
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Charleroi
 • Hof van Beroep Gent
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Gent
 • Hof van Beroep Bergen (Mons)
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Bergen (Mons)
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Namen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Nijvel
Gratis offerte
Gelegaliseerde en beëdidge vertalingen

Beëdigde vertalingen

Kiezen voor Henalex is kiezen voor gegarandeerd betrouwbare, nauwkeurige en snelle vertalingen. Bij de vertaling van juridische documenten handhaven wij strikte kwaliteitsnormen. Deze vertalingen wijzen wij alleen toe aan ons team van juridische vertaalprofessionals. Onze vertalers en proeflezers hebben uitgebreide ervaring in de juridische sector of hebben een grondige juridische vertaalopleiding gevolgd. In onze database zitten meer dan 4.000 types documenten. Hieronder vindt u een kort overzicht van de documenten die we vertalen:

Alle documenten van de burgerlijke stand
Alle soorten wetteksten
Apostille
Vergunning
Geboortebewijs
Nationaliteitsbewijs
Verschillende soorten contracten
Diploma/attest
Rijbewijs
Medisch dossier
Notariële akte
Paspoort/identiteitskaart
Volmacht
Huwelijkscontract
Fiscaal attest

Wij werken met meer dan 150 Belgische advocaten en notarissen in heel het land en onze tolken en vertalers zijn geaccrediteerd bij de volgende rechtbanken en instanties:

 • Federale Overheidsdienst Justitie
 • Hof van Beroep Antwerpen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen
 • Hof van Beroep Brussel
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Charleroi
 • Hof van Beroep Gent
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Gent
 • Hof van Beroep Bergen (Mons)
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Bergen (Mons)
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Namen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg Nijvel
Gratis offerte

Gratis offerte

Contacteer ons voor al uw vertaal- en tolkopdrachten. Geef ons een korte beschrijving van de opdracht en binnen maximaal 4 uur krijgt u van ons een offerte.

Gratis offerte

HenaleX heeft expertise in meerdere vakgebieden in huis

Technische, medische, financiële en juridische vertalingen. Wij proeflezen ook vertalingen die door anderen zijn uitgevoerd. Tijd kost geld, en daarom garanderen we korte levertermijnen.

Hebt u een beëdigde of gelegaliseerde vertaling nodig van een officieel document zoals een geboorteakte, huwelijksakte, bewijs van ongehuwde staat, diploma, puntenlijst of ander document? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Sommige documenten moeten geldig zijn in het buitenland en hebben daarom een bijkomende legalisatie nodig bij de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.
Op zoek naar een gespecialiseerde vertaaldienst? Bij ons bent u aan het juiste adres. Wij garanderen niet alleen vlotte, maar ook nauwkeurige vertalingen: want dat is het belangrijkste in de farmaceutische sector.
Juridische vaktaal kent voor ons geen enkel geheim. Bovendien worden alle opdrachten nauwkeurig, vertrouwelijk en snel uitgevoerd.
Door de globalisering is de uitwisseling van documenten, rapporten en balansen binnen hetzelfde bedrijf of tussen partners een gangbare praktijk geworden. Wij helpen u ervoor te zorgen dat de communicatie vlot en zonder misverstanden verloopt.
Elke sport heeft zijn eigen terminologie, woordenschat, jargon en leenwoorden. Ons vertaalbureau heeft op dit gebied al een flinke reputatie opgebouwd. Voor elke sport zijn terminologie (…).
Wie commerciële teksten vertaalt, moet rekening houden met een hele reeks externe factoren, zoals de huisstijl van het bedrijf en de manier waarop de producten en merken op de lokale markt worden gepositioneerd. Als de vertaler onvoldoende aandacht schenkt aan de context, bestaat het risico dat de vertaling haar doel voorbijschiet.

Juridische, wetenschappelijke, medische en technische vertalingen, vertalingen van marketingteksten, teksten over sport, enz. Onze aanpak is altijd gericht en deskundig. Opdrachten die buiten ons expertisegebied vallen, nemen wij niet aan, omdat we onze zorgvuldig opgebouwde reputatie niet op het spel willen zetten.

Laat uw website door ons vertalen. We passen hierbij alle SEO-regels toe en zorgen ervoor dat uw website bovenaan in de zoekresultaten staat.

Vragen over een vertaling? Neem contact met ons op!